Poradnia Dzieci i Młodzieży

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NINTU powstała w 2009 roku. Poradnia wpisana jest do rejestru Niepublicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych pod numerem 11N/2009.

Nasza Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Posiadamy podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez NINTU mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Więcej na temat podstaw prawnych dowiecie się w zakładce Podstawy Prawne.

Poradnia udziela pomocy:

  • psychologicznej
  • pedagogicznej
  • logopedycznej

Współpracujemy także z Rehabilitantem i Terapeutą Integracji Sensorycznej (SI)
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

TAGI: nintu, pracownia, psychologiczna, poradnia, pedagog, logopeda, psychologWsteczUp
Zobacz także

Diagnoza trudności szkolnych

To badanie pedagogiczne lub/i psychologiczne, którego celem jest postawienie diagnozy przyczyn trudności szkolnych Twojego dziecka. Wyniki badania stanowią podstawę zaleceń (również szkolnych) do dalszej pracy z dzieckiem.

więcej »

Diagnoza logopedyczna

To spotkanie, którego celem jest zbadanie występowania zaburzeń logopedycznych oraz określenie objawów, patomechanizmów i tendencji rozwojowych zaburzenia.

więcej »
ZAPISY I ZAPYTANIA
Imię * Nazwisko * Email * Temat Wiadomość *