Zobacz także

Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii (lub ryzyka wystąpienia tych problemów) to badanie złożonych procesów poznawczych, które wpływają na umiejętność pisania i czytania. Często z uwagi na jego czas trwania (ok 4-5 godzin) badanie podzielone jest na dwa spotkania. Badanie kończy się wydaniem opinii dla szkoły i komisji egzaminacyjnych. Zapraszamy dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym.

więcej »

Badanie kompetencji społecznych

Badanie służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych.

więcej »
ZAPISY I ZAPYTANIA
Imię * Nazwisko * Email * Temat Wiadomość *