Opinie psychologiczne

Różne sprawy i sytuacje wymagają czasem przedstawienia opinii psychologa. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i w zgodnie z uprawnieniami nadanymi niepublicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym wystawiamy niezbędne dokumenty.
Opinie w formie pisemnej wydawane są na prośbę i życzenie rodzica.

Opinie mogą być wydane między innymi w sprawach

  • dostosowania warunków pisania egzaminów
  • dostosowania sposobu oceny umiejętności ucznia
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
  • dojrzałości szkolnej dziecka
  • objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej
  • obserwowanych zachowań dziecka- rozwoju dziecka
  • i inne nadane przez właściwe rozporządzenia

* Sporządzenie opinii może wymagać przeprowadzenia wcześniejszego badania psychologicznego.

* Opinie firmowane logo NINTU mają taką samą moc prawną jak dokumenty wystawiane przez Publiczne Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne.

TAGI: opinie psychologiczneWsteczUp
Zobacz także
ZAPISY I ZAPYTANIA
Imię * Nazwisko * Email * Temat Wiadomość *