Terapia rodzinna

Terapia rodzinna (podejście systemowe) polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Zakłada ona, że zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób, dlatego sposób funkcjonowania osoby oraz przeżywane przez nią problemy, należy rozpatrywać w kontekście układu rodzinnego w jakim żyje.

Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc terapeuty polega na pracy z rodziną nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami. W spotkaniach zawsze uczestniczą wszyscy członkowie rodziny (oprócz dzieci poniżej 7 roku życia).

Spotkania służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak wzajemne porozumiewanie się, ustalanie czytelnych granic, określenie ról, norm postępowania, wyrażanie i przeżywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć, umacnianie więzi między poszczególnymi członkami. Praca nad zmianą przebiega równolegle na trzech płaszczyznach, tj. sferze emocjonalnej, poznawczej i na poziomie zachowań.

TAGI: terapia, rodzinna, pary, konfikty, relacjeWsteczUp
Zobacz także

Terapia Dzieci i Młodzieży

Terapia to cykl spotkań wybranego specjalisty z dzieckiem, których celem jest pomoc w rozwiązaniu trudności dziecka. Metody każdorazowo dostosowane są do potrzeb, możliwości, rodzaju terapii i wieku dziecka.

więcej »

Terapia psychologiczna

Terapia dziecka to cykl regularnych spotkań psychologa z dzieckiem. Dbamy aby termin (dzień i godzina) spotkań był niezmienny gwarantując w ten sposób młodemu klientowi przewidywalność, stałość i regularność. Stanowią one podstawę poczucia bezpieczeństwa. W atmosferze zaufania i akceptacji, wpsólnie z dzieckiem poszukujemy konstruktywnych rozwiązań, które pomogą mu uporać się z trudnościami.

więcej »
ZAPISY I ZAPYTANIA
Imię * Nazwisko * Email * Temat Wiadomość *