Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku 6-8 lat

Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, radzeniem sobie z konfliktem i porażką.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

TUS

Celem zajęć jest:

  • rozwój emocjonalny:

    Rozwijanie umiejętności dostrzegania, rozumienia emocji oraz radzenia sobie z nimi ćwiczenie rozpoznawania emocji u innych ludzi, dzięki czemu nasze reakcje będą właściwe i akceptowane społecznie

  • budowanie samowiedzy

    Rozwijanie poczucia własnej wartości, a także świadomości swoich mocnych i słabych stron. Rozwijanie asertywności. Zdobywanie wiedzy o sobie. Budowanie akceptacji siebie i takiego jakim jestem.

  • rozwijanie umiejętności społecznych

    Rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji z rówieśnikami. Kształtowanie zdolności komunikowania się z innymi. Kształtowanie zdolności współpracowania i wspólnego rozwiązywania trudnych sytuacji. Rozumienie czym jest przyjaźń i do czego jej potrzebujemy. Rozwijanie zdolności radzenia sobie z porażką. Budowanie umiejętności przestrzegania zasad oraz dobrego zachowania. Kształtowanie umiejętności współpracy.

Zajęcia poprowadzi psycholog dziecięcy : Paulina Mierzejewska

Jest to cykl 10 spotkań, trwających 60 min.

zapisy: info@nintu.pl /p>

Zapraszamy!

TAGI: #tusWsteczUp
ZAPISY I ZAPYTANIA
Imię * Nazwisko * Email * Temat Wiadomość *