Zobacz także

Badanie dojrzałości szkolnej

Jest to spotkanie z dzieckiem, którego celem jest zbadanie oraz określenie poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. W wyniku badania wydawana jest opinia oceniająca poziom przygotowania dziecka do nauki w szkole podstawowej.

więcej »

Badanie pedagogiczne

Spotkanie z dzieckiem mające na celu zbadanie funkcjonowanie dziecka w zakresie rozwoju psychomotorycznego, działania funkcji wzrokowych i słuchowych, zakłóceń procesu lateralizacji, zaburzeń mowy, zaburzeń matematycznych i innych. Zalecenia stają się podstawą budowania programu terapeutycznego którego elementy realizowane są podczas terapii z pedagogiem. Niekiedy wskazana jest również dodatkowa praca z psychologiem.

więcej »
ZAPISY I ZAPYTANIA
Imię * Nazwisko * Email * Temat Wiadomość *