Usługi pedagogiczne

Badanie pedagogiczne

Badanie wykonane w celu oceny funkcji wykonawczych (takich jak pisanie, czytanie, zdolności motoryczne, koordynacja wzrokowo - ruchowa, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, koncentracja uwagi oraz zdolności pamięci zakończona wystawienia diagnozy stanowiącej podstawę do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Nasi specjaliści wykorzystują obiektywne, wystandaryzowany, trafne i rzetelne narzędziem psychometrycznym przeznaczone do badań pedagogicznych.

W Pracowni przeprowadzamy diagnozy funkcjonalną małych dzieci, ocenę rozwoju dziecka, badanie gotowości szkolnej, badanie w kierunku dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, ryzyka dysleksji i koncentracji uwagi.

  • 120 min. | 320 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (160 PLN)

Zobacz także