Usługi psychologiczne

Badanie / Testy psychologiczne

Badanie psychologiczne jest obiektywnym, wystandaryzowanym, trafnym i rzetelnym narzędziem psychometrycznym. W Pracowni przeprowadzamy diagnozy inteligencji dzieci i dorosłych, ocenę gotowości szkolnej, badanie w kierunku dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, ryzyka dysleksji i koncentracji uwagi. Wykonujemy diagnozę w kierunku ADHD, zespołu Aspergera, Depresji. Zajmujemy się oceną rozwoju funkcjonalnego małych dzieci. Dokonujemy badań w kierunku zaburzeń nastroju i osobowości oraz przeprowadzamy wstępną diagnostyką neuropsychologiczną.

Dodatkowo, w toku psychoterapii nasi specjaliści korzystają z rozmaitych narzędzi badawczych wspomagających proces terapeutyczny (kwestionariusze w psychoterapii, terapii seksuologicznej, terapii par i rodzin).

  • 120 min. | 320 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (160 PLN)

Zobacz także