Usługi logopedyczne

Diagnoza logopedyczna

Szczegółowa diagnoza w poradni, obejmuje:

  • wywiad z pacjentem lub/ i opiekunem,
  • ustalenie sposobów, w jaki pacjent porozumiewa się, jak rozumie komunikaty słowne, jak realizuje wypowiedzi,
  • ocenę budowy i płynności aparatu artykulacyjnego,
  • ocenę sprawności czynności fizjologicznych tj. oddychanie, połykanie, żucie,
  • wykonanie orientacyjnych badań fizycznego, fonematycznego słuchu
  • analizę wyników badań specjalistycznych (audiologicznych, foniatrycznych, neurologicznych czy psychologicznych)
  • możliwość zlecenia dodatkowych badań lub włączenie w proces terapeutycznych innych metod wspomagających i przyśpieszających efektywność leczenia.

Badanie diagnostyczne kończy się rozmową z Pacjentem lub/i opiekunem, podczas której logopeda wyjaśnia naturę zaburzenia, jego przyczynę oraz przedstawia możliwości terapii.

  • 250 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (125 PLN)

Zobacz także