Usługi pedagogiczne

Konsultacja pedagogiczna

Spotkanie z pedagogiem, którego celem jest omówienie trudności dziecka i odpowiednie przygotowanie badania diagnozującego lub/i planu pracy indywidualnej dla dziecka.

Polecana w przypadku:

  • trudności w uczeniu,
  • trudności z odrabianiem lekcji,
  • trudności w czytaniu i pisaniu,
  • trudności z koncentracją uwagi i pamięcią,
  • trudności z nauką matematyki,
  • trudności w słuchaniu poleceń, organizacji pracy, podążania za instrukcją.
  • 50 min. | 170 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (85 PLN)

Zobacz także