Usługi dodatkowe

Opinia do sądu w sprawach rozwodowych

Dokument zawiera opis zebranych informacji, ocenę sytuacji oraz funkcjonowania dziecka na podstawie przeprowadzonych konsultacji psychologicznych. W celu wydania opinii do sądu wykonujemy testy za pomocą rzetelnych i wiarygodnych narzędzi psychologicznych.

  • 200 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (100 PLN)

Zobacz także