Usługi dodatkowe

Opinia psychologiczna

Opinia psychologiczna zawiera w sobie opis przeprowadzonych wyników badań wraz diagnozą oraz zaleceniami do pracy. Posiadamy uprawnienia oświatowe dzięki czemu nasze opinie są honorowane przez wszystkie placówki edukacyjne.

Przygotowujemy również dokumenty do wydania orzeczeń przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne (po uprzednim uzgodnieniu z wybraną placówką publiczną), np w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności, nauczania domowego czy zindywidualizowanej ścieżki nauczania.

  • 120 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (60 PLN)

Zobacz także