Usługi psychologiczne

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań z terapeutą, podczas których Klient i Terapeuta pracują nad osiągnięciem celów wyznaczonych uprzednio przez Klienta. Terapeuta pomaga zrozumieć problemy, zaakceptować siebie oraz budować nowe wzorce zachowania się, dzięki którym Klient zaczyna doświadczać zmiany w swoim życiu.

W przypadku dzieci i młodzieży terapia służy również poprawie funkcjonowania w domu, w szkole lub w przedszkolu. Wspieramy dzieci i ich rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi m.in. z takich zaburzeń jak ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne i inne.

UWAGA:  Psychoterapia ustalana jest po uprzednio odbytych konsultacjach psychologicznych.

  • 50 min. | 170 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (85 PLN)

Zobacz także