Usługi pedagogiczne

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna zwana również reedukacją, zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi albo wyrównawczymi to m.in. terapia trudności dyslektycznych, psychomotoryki, ortografii, grafomotoryki, zaburzeń koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo - ruchowej, pamięci słuchowej i wzrokowej.

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

  • 50 min. | 140 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (70 PLN)

Zobacz także