Usługi pedagogiczne

Terapia ręki

Terapia skierowana jest do dzieci piszących niedbale, mało czytelnie, a przede wszystkim do:

 • mających trudności z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni i palców,
 • niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne, np. malowanie, lepienie z plasteliny,
 • unikających dotykania nowych i różnorodnych faktur,
 • domagających się zbyt dużego ucisku w obrębie rąk i dłoni,
 • mających podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej,
 • wykonujących precyzyjne czynności zbyt wolno, niedbale lub za szybko,
 • mających problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce (zbyt mocne zaciskanie lub wypadanie przedmiotów z rąk),
 • przejawiających trudności z samoobsługą, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się,
 • mających zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, co może przejawiać się niedbałym pismem lub mało estetycznymi pracami plastycznymi.

Cele terapii jest :

 • poprawa koordynacja wzrokowo-ruchowej,
 • stabilizacja napięcie mięśniowego w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej,
 • poprawa precyzyjność ruchów i koordynacja między rękami,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • zwiększenie sprawności manipulacyjnej dłoni,
 • doskonalenie umiejętności chwytu,
 • zwiększenie zdolności grafomotorycznych i manipulacyjnych dziecka,
 • zwiększenie samodzielności dziecka związanej z samoobsługą.

Proces terapeutyczny jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka. Dzięki starannie wykonywanym ćwiczeniom.

 • 50 min. | 110 PLN
 • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (55 PLN)

Zobacz także