Warsztaty

TRE® - metoda pracy z ciałem i emocjami

TRE® - metoda pracy z ciałem i emocjami. To znakomite wsparcie w procesie terapii (od psychoterapii po rehabilitację).
Metoda TRE® pomaga usunąć z ciała napięcie powstałe na skutek przewlekłego stresu, trudnych a nawet traumatycznych przeżyć i przywrócić organizmowi równowagę psycho-fizyczną, witalność i rezyliencję.

Metoda stworzona przez Davida Bercelego jest bezpieczna, prosta i czerpie z natury. Mogą z niej korzystać osoby w różnym wieku i kondycji fizycznej.
Polega na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych. Mimowolne ruchy ciała i drżenie służą do autoregulacji układu nerwowego, uwalniając ciało od starych wzorców napięciowych i strategii obronnych, których nasze ciało i mózg używały w stresujących i traumatycznych sytuacjach. W sesji TRE® nawiązujemy zdrową relację z ciałem, to powoduje przyjemne uczucie obecności w ciele, odprężenie, ulgę, pomaga żyć w tu i teraz.

Metoda skierowana jest do osób, które doświadczały/doświadczają w życiu silnego stresu i odczuwają jego konsekwencje w ciele, emocjach, psychice.

Sesje TRE® mogą odbywać się indywidualnie lub w grupie.

Niektóre korzyści

 • Zmniejsza się odczuwanie obaw i niepokoju
 • Zredukowane zostają objawy PTSD
 • Zwiększa się poziom energii i odporności
 • Obniża się poziom stresu w pracy
 • Poprawa jakości snu
 • Poprawiają się relacje międzyludzkie
 • Ustają bóle mięśniowe i bóle pleców
 • Zwiększa się elastyczność ciała
 • Poprawia się elastyczność emocjonalna
 • Obniżają się skutki traumy zastępczej
 • Goją się dawne urazy ciała
 • Ułatwiają przeżywanie ciężkiej choroby
 • Dają ulgę w chorobach przewlekłych

TRE® jest metodą bezpieczną, jednak istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania, które są weryfikowane przed pierwszą sesją.

Podstawowe przeciwwskazania do stosowania TRE®

Zaburzenia
Ciśnienia krwi. Pracy serca (arytmia, rozrusznik, operacje).

Ograniczenia fizyczne i fizjologiczne
Złamania kości. Nadwyrężenia i skręcenia stawów. Stany pooperacyjne. Hypo / Hiperglikemia. Padaczka. Ciąża. Schorzenia psychiatryczne leczone farmakologicznie (psychozy, głęboka depresja, schizofrenia).

Ceny
Pierwsza sesja indywidualna: 90 min. / 180 zł. Kolejne ok 60 min. / 150 zł.
Sesja grupowa: 90 min. / 70 - 80 zł

 • 90 min. | 200 PLN
 • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (100 PLN)

Zobacz także