Trening słuchu

Trening słuchowy Soundsory

Trening słuchowy (soundsory) to trening łączący dźwięk i ruch. Ćwiczenia zostały specjalnie dobrane tak, by wspierać rozwój, świadomość ciała, pracę nad postawą oraz koordynacje ruchową. Działa wspomagająco u osób z trudnościami językowymi i komunikacyjnymi, w uczeniu się, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzeniami koordynacji, równowagi czy motoryki oraz z deficytami uwagi.

Trening trwa 40 dni, ale tylko 30 min w ciągu dnia. Z tego 25 min to słuchanie a 5 min to ćwiczenia ruchowe.

  • 40 dni | 800 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (400 PLN)

Zobacz także