Warsztaty

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, adaptacją do nowych sytuacji, radzeniem sobie z konfliktem i porażką.

Celem warsztatów jest m.in. poznanie metod radzenia sobie z emocjami, nauka umiejętności współpracy, nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie, wzmocnienie pewności siebie, nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, nauka radzenia sobie ze stresem, z porażkami oraz nauka przestrzegania zasad.

Cały cykl to 10 jednogodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu.

  • 60 min. | 70 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (35 PLN)

Zobacz także