Warsztaty

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, adaptacją do nowych sytuacji, radzeniem sobie z konfliktem i porażką.

Celem warsztatów jest m.in. poznanie metod radzenia sobie z emocjami, nauka umiejętności współpracy, nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie, wzmocnienie pewności siebie, nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, nauka radzenia sobie ze stresem, z porażkami oraz nauka przestrzegania zasad.

Wiek dzieci: 7-8 lat (grupa 1) oraz 9-11 lat (grupa 2)
Liczba uczestników: min. 5, max. 8, optymalnie 6
Czas trwania pojedynczego spotkania: 55 min + 15/20 min na omówienie przebiegu spotkania z rodzicami.
Konsultacje kwalifikujące dzieci: Prosimy o przybycie rodzica wspólnie z dzieckiem. Konsultacja ma na celu zweryfikowanie, czy dziecko jest gotowe do wejścia w grupę. Jeśli nie – zalecamy odbycie kilku spotkań w formie indywidualnej, aby przygotować dziecko do uczestnictwa w TUS. Konsultacje są obligatoryjne, odbywają się z prowadzącą zajęcia.

Charakterystyka dzieci
 • Trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych
 • Niepokój związany z byciem obiektem uwagi (niechęć do przebywania w nowych miejscach, wypowiadania się na forum, zgłaszania się do odpowiedzi, wyrażania swojej opinii itp.)
 • Trudności w komunikowaniu emocji oraz rozpoznawaniu ich przyczyn
 • Trudności w radzeniu sobie z trudnymi emocjami tj. złość, smutek, strach
 • Trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu swoich potrzeb (szczególnie w sytuacjach stresujących)
 • Obniżona samoocena
 • Lęki na tle społecznym (wstyd)
 • Lęki napadowe (ataki paniki)
 • Lęki pourazowe (w wyniku przebytych traum)
 • Lęki uogólnione (zamartwianie się na temat przyszłości)
Po zebraniu grupy i dopełnieniu formalności, otrzymacie Państwo drogą mailową umowę. Wypełnione i podpisane w dwóch egzemplarzach umowy należy przynieść na pierwsze zajęcia.

Podpisanie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem uregulowania płatności za wszystkie zajęcia, niezależnie od obecności dziecka.

Zajęcia prowadzi: Aleksandra Dunn

 • 60 min. | 85 PLN
 • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (42.5 PLN)

Zobacz także