Usługi dodatkowe

Zaświadczenie o odbytych wizytach/uczestnictwie w zajęciach grupowych

Zawiera informację o ilości zrealizowanych wizyt lub jest potwierdzeniem uczestnictwa w grupach organizowanych na terenie Pracowni.

  • 50 PLN
  • Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem - 50% cena wyjściowej (25 PLN)

Zobacz także