Pedagożka

Agata Suchecka

Ukończyłam kierunek pedagogika specjalna, ze specjalizacją terapia i wspomaganie rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka. Posiadam kwalifikacje w zakresie diagnozowania przyczyn trudności szkolnych oraz gotowości szkolnej.

Jestem pedagogiem specjalnym, a także nauczycielem edukacji przedszkolnej i wszesnoszkolnej.

Doświadczenie w pracy zdobyłam odbywając praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w szkole integracyjnej, a także pracując jako nauczyciel wspomagający w grupach integracyjnych oraz oddziałach terapeutycznych.
Swoją wiedzę poszerzam również na licznych szkoleniach. Szkolenia, które ukończyłam to między innymi: trening umiejętności społecznych, diagnoza funkcjonalna - profil psychoedukacyjny PEP-r, trening jedzena czy komunikacja i współpraca w zespole.

Moje obszary pomocy to wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci - usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci, a także praca nad rozwojem koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej oraz praca nad polepszeniem koncentracji uwagi.

Pracuję z dziećmi od 3 roku życia. W poradni prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną, oraz przeprowadzam diagnozę specyficznych trudności uczenia się i gotowości szkolnej.


Pozostali członowie zespołu