Logopeda / Pedagog / Diagnosta

Anna Kamińska

Jestem absolwentką wydziału Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyłam także Resocjalizację na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych oraz Pedagogikę na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od ponad 12 lat pracuję jako logopeda z dziećmi i młodzieżą. Z sukcesem zajmuję się korekcją wad wymowy oraz zaburzeniami mowy występującymi w chorobach dzieci (niedosłuch, autyzm, dystrofia itp.). Mam doświadczenie w pracy neurologopedycznej w ośrodku rehabilitacji w Konstancinie. Współpracuję z pacjentami w różnym wieku, zmagającymi się z ciężkimi chorobami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu.

Stosuję holistyczne podejście do pacjenta. W procesie terapii koncentruję się nie tylko na pomocy w obszarach mowy. Obserwuję funkcjonowanie pacjenta w szerszym aspekcie i kieruję do współpracy z innymi specjalistami. Jestem autorką programu szkoleniowego „Retoryka dla wszystkich” oraz programu terapii afazji mieszanej.

W pracy z pacjentem wykorzystuję własne materiały autorskie.

Przyjmuję:

Pozostali członowie zespołu