Pedagog

Ewa Dzióbkowska

Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także studia podyplomowe w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ponad to wciąż podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w kursach pozwalających mi jeszcze bardziej zindywidualizować proces terapeutyczny swoich podopiecznych. Ukończyłam innowacyjny kurs Instrumental Enrichment I stopnia. Terapia tą metodą poprawia proces uczenia się i może być stosowana w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami. Posiadam też pełne kwalifikacje w zakresie diagnostyki specyficznych trudności w uczeniu się oraz w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dziecka. Aby móc jeszcze bardziej w pełni dostosować program terapeutyczny do dziecka ukończyłam też kurs terapii ręki I i II stopnia. Zaś w zakresie diagnostyki małych dzieci wykorzystuję Profil Psychoedukacyjny (PEPR).

Jestem pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pracuję też z dziećmi z niepełnosprawnościami jako terapeuta oraz rewalidator.

Doświadczenie zdobywam poprzez aktywnie wykonywaną pracę.

W pracy wykorzystuję metody aktywizujące. Moją ulubioną, jest metoda praktycznego działania. Samodzielność wykonywania doświadczeń na zajęciach wyzwala u dzieci pozytywne emocje w ogromnym procesie nauki. W ten sposób kształtują postawę poszukiwacza, a zarazem słuchacza. Podobnie pracuję w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ponad to pracuję elementami metody dobrego startu prof. Bogdanowicz, metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, elementami metody Krakowskie prof. Cieszyńskiej i systemem edukacyjnym Doroty Dziamskiej zwanym „Edukacja przez ruch”.

Moje obszary pomocy: dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja), trudności w matematyce, trudności z koncentracją uwagi, opóźnieniem ogólnorozwojowym związanym ze zbyt małą stymulacją środowiskową .

Pracuję z dziećmi od 3 roku życia. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych. Prowadzę również konsultację dla rodziców w temacie specyficznych trudności uczenia się oraz z trudnościami w nauce.

Przyjmuję:
  • Wtorek 14:30 - 19:30
  • Piątek 13:30 - 19:30

Pozostali członowie zespołu