Psycholożka / Psychoterapeutka

Jagoda Nowik

Ukończyłam

  • Studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie. Specjalności psychologia sportu i psychologia osiągnięć w sporcie biznesie i na scenie
  • W trakcie szkolenia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Ośrodka Regeneracja przy Laboratorium Psychoedukacji
  • Podstawowy Kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • Staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, na oddziale leczenia Nerwic dla młodzieży „Zameczek"
  • Suplementacja i dietetyka w sporcie
  • Staż w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie na oddziale dziennym i całodobowym
  • Staż w MOP Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży (w trakcie szkolenia) psychologiem sportowym, członkiem sekcji Psychologii Sportu PTP i FEPSAC (European Federation of Sport Psychology).

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in. podczas wyżej wymienionych staży klinicznych oraz z najmłodszymi w anglojęzycznym przedszkolu Montessori Casa dei Bambini, Warsaw Montessori School.

Doświadczenie psychologa sportu zdobywałam w Pracowni Psychologicznej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, w pracy z licznymi klubami, zawodnikami i trenerami różnych dyscyplin. W 2017 r. Jako psycholog Kadry Narodowej Graczy Ultimate byłam nominowana na IO sportów nieolimpijskich The World Games. Mam na koncie również długotrwałą współpracę jako ekspert z mediami o tematyce sportu dzieci i młodzieży.
Posiadam również kilkuletnie doświadczenie w biznesie jako konsultant HR.

Pracę terapeutyczną opieram na rozumieniu psychodynamicznym, w pracy z dziećmi czerpię również z narzędzi poznawczych I behawioralnych. Natomiast pracę psychologa sportowego opieram przede wszystkim o metody poznawczo - behawioralne. W codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą łączę rozumienie psychodynamiczne z technikami poznawczo behawioralnymi. W toku pracy z nieletnimi pacjentami bardzo cenię sobie również współpracę z rodzicami. Pracuję również z ciałem i oddechem uświadamiając pacjentom, że drzemie w nich moc. W swojej pracy posługuję się min.biofeedbackiem, technikami relaksacyjnymi i koncentracji i treningiem wyobrażeniowym.

Pracuję pod superwizją.

Moje obszary pomocy: kryzysy i zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, stres, nieśmiałość, zaburzenia nastroju, trudności i zaburzenia w relacjach międzyludzkich, kryzys w związku, obniżone poczucie własnej wartości, trudności życiowe, sytuacje około rozwodowe, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze np. zachowania opozycyjno-buntownicze, trudności w poradzeniu sobie z lękiem separacyjnym, trudności w uczeniu się.

Pracuję z młodzieżą, dorosłymi, parami i dziećmi od 10 r.ż, w niektórych przypadkach konsultuję i biorę pod opiekę również młodsze dzieci i ich rodziców.


Pozostali członowie zespołu