Pedagog

Karolina Gazarkiewicz-Przykuta

Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej kierunek Terapia pedagogiczna oraz wychowanie przedszkolne. Doszkalam się w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi, w tym
ukończyłam kurs Terapii Ręki stopień I i II, trening umiejętności społecznych. Ukończyłam także kurs dla terapeutów Integracji Sensorycznej oraz szkolenia kwalifikacyjne dla pedagogów
umożliwiające przeprowadzanie diagnoz dysleksji rozwojowej.

Jestem terapeutą pedagogicznym oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego.

Doświadczenie zdobywałam dzięki licznym praktykom w warszawskich szkołach poprzez
obserwację pracy terapeuty oraz organizowania zajęć reedukacyjnych. Aktualnie rozwijam i doszkalam się poprzez pracę w przedszkolu oraz pracy indywidualnej z dziećmi w poradni.

W pracy wykorzystuję metody aktywizujące. Uważam iż pełne zaangażowanie dzieci podczas pracy terapeutycznej pozwala na osiągnięcie wyznaczonych celów. Dodatkowo staram się aby atmosfera była przyjazna rozwojowi oraz umożliwiała dziecku stymulowanie wyznaczonych sfer. Na zajęciach wykorzystuję także stymulacje polisensoryczna angażując wszystkie zmysły uczniów.

Moje obszary pomocy diagnoza w kierunku specyficznych trudności szkolnych, indywidualne
zajęcia terapii pedagogicznej (dzieci z dysleksją, trudnościami w szkole), terapia ręki, konsultacje
pedagogiczne z rodzicami.

Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym.

Przyjmuję:
  • Poniedziałek 08:30 - 13:00
  • Czwartek 15:00 - 18:00
  • Sobota 09:00 - 13:00

Pozostali członowie zespołu