Psycholożka / Psychotraumatolożka

Katarzyna Wójtowicz

Ukończyłam:
studia magisterskie na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,
liczne szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, m.in. szkolenie z metody przedłużonej ekspozycji, z pomocy osobom samookaleczającym się, po próbach samobójczych,
studia podyplomowe na Collegium Humanum w Warszawie, nadających kwalifikacje do pracy psychotraumatologa.

Jestem psychologiem z uprawnieniami pedagogicznymi, dyplomowanym psychotraumatologiem oraz poznawczo-behawioralnym terapeutą PTSD metodą przedłużonej ekspozycji.

Doświadczenie w trakcie studiów zdobywałam pracując głównie z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (m.in. na oddziałach psychiatrycznych czy Środowiskowych Domach Samopomocy), zaś jako psycholog rozwijałam i nadal spełniam się w pracy w szkołach i przedszkolach.

W pracy wykorzystuję metody, które uważam za najbardziej korzystne dla klienta w danej sytuacji. Opieram się na treściach zawartych w literaturze specjalistycznej, z którą staram się być na bieżąco oraz kartach pracy, grach i zabawach, co zwiększa efektywność działań, zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą. W przypadku zaburzeń lękowych, niskiej samooceny czy pracy z traumą stosuję liczne techniki relaksacyjne oraz metody pracy z ciałem.

Moje obszary pomocy:

  • zespół stresu pourazowego (PTSD),
  • traumy i kryzysy,
  • samookaleczenia,
  • myśli i próby samobójcze,
  • depresja,
  • żałoba,
  • niskie poczucie wartości,
  • niska samoocena,
  • zaburzenia lękowe, fobie (w tym również mutyzm wybiórczy).

Pracuję głównie z dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą, w uzasadnionych przypadkach prowadzę konsultacje także z rodzicami dzieci młodszych, oraz (zwłaszcza w przypadku PTSD) z dorosłymi. Pracuję z klientem głównie indywidualnie, stosując także techniki relaksacyjne oraz pracę z ciałem, która jest nieodłącznym elementem pracy z traumą.


Pozostali członowie zespołu