Psycholog diagnosta

Magdalena Zagrabska

Ukończyłam studia z psychologii klinicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych, pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz studia podyplomowe z zakresu Kształcenie Muzyczno-Ruchowego metodą Carla Orffa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jestem psychologiem.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Telefonie Zaufania dla Dzieci 116 111, w Zakładzie Psychologii Zdrowia, Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Brałam też udział w projektach badawczych oraz rozmaitych warsztatach i szkoleniach. Mam uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne. Aktualnie poza Poradnią Nintu przyjmuję również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Wykorzystuję metody Porozumienia Bez Przemocy, Self-Reg, Kid’s Skills oraz Integracji Sensorycznej. W swojej pracy uwzględniam zawsze zarówno potencjał rozwojowy dziecka, jak i jego środowisko, a więc rodzinę, szkołę, przedszkole. Skupiam się przede wszystkim na potrzebach dzieci i ich rodzin.

Moje obszary pomocy to diagnoza psychologiczna dziecka oraz wspomaganie procesu wychowawczego. Wspieram rodziców w ich poszukiwaniu porozumienia z dzieckiem oraz pomagam im znaleźć podłoże pojawiających się trudności. Prowadzę również zajęcia uspołeczniające dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Przyjmuję:
  • Środa 13:30 - 19:30

Pozostali członowie zespołu