Psycholożka / Terapeutka / Trenerka umiejętności psychospołecznych

Małgorzata Połowska

Jestem mgr psychologii ze specjalizacją kliniczną, terapeutą środowiskowym dzieci i młodzieży, trenerem umiejętności psychospołecznych, coachem. Wiedzę w powyższych zawodach zdobywałam podczas 5-letnich studiów psychologicznych, uczestnicząc w rekomendowanym kursie terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży w Centrum CBT oraz licznych kursach trenerskich m.in. kurs trenera biznesu w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Intra.

Aktualnie pracuję w szkole podstawowej, przedszkolu oraz w Poradni Nintu. Wspieram dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz rodziców w trudnościach społeczno - emocjonalnych. Prowadzę konsultację psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców, terapię dzieci i nastolatków. Wspieram klientów w poznawaniu przyczyn trudności z którymi się zgłaszają, pracujemy nad ich eliminowaniem lub kontrolowaniem w oparciu o zbudowaną relacje terapeutyczną stworzoną pomiędzy dzieckiem/nastolatkiem a terapeutą, poprzez stworzenie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa oraz otwartości.

Wykorzystując narzędzia i metody pracy wspierające pracę terapeutyczną.

Obszary wsparcia dla rodziców, dzieci i młodzieży to:

  • praca z emocjami dziecka: lęk, złość, poczucie krzywdy, poczucie winy
  • praca nad samooceną/poczuciem własnej wartości
  • epizody depresyjne/depresja
  • zachowania autoagresywne, samookaleczenia
  • zaburzenia więzi oraz związane z tym reakcje adaptacyjne
  • zaburzenia opozycyjno - buntownicze

Pozostali członowie zespołu