Psycholog / Psychoterapeuta

Monika Antoniewska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką.

Ukończyłam

 • Psychologie Kliniczną- SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii „Ośrodek Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA”
 • I stopień Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach (TSR)
 • Staż zawodowy w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc.

Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Pogotowiu "Niebieska Linia" na stanowisku: konsultantki telefonicznej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jako psycholog w konsultacjach indywidualnych dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc. W ramach działalności Stowarzyszenia Lambda prowadziłam interwencje kryzysowe, konsultacje indywidualne przy projekcie antydyskriminacyjnym oraz DDA/DDD, oraz jako terapeutka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie. W pracy z młodszymi doświadczenie czerpałam pracując w szkole oraz przedszkolu.

Pracuję w podejściu integracyjnym – w swojej pracy korzystam z różnych nurtów teoretycznych. Podejście i metody dostosowuję do indywidualnych potrzeb moich Klientów.

Moje obszary pomocy

 1. Kryzys życiowy
 2. Kryzys emocjonalny
 3. Kryzys zawodowy
 4. Kryzys w związku
 5. DDA/DDD
 6. Niskie poczucie własnej wartości
 7. Zaburzenia nastroju
 8. Lęk
 9. Nerwice
 10. Depresja

Pomagam osobom doświadczającym kryzysów życiowych, depresji, obniżonego nastroju, uwikłanym w przemoc, cierpiącym z powodu nieśmiałości, obniżonego poczucia własnej wartości, poczucia osamotnienia i pustki w życiu, przeżywającym silne emocje. W pracy z Klientem kieruję się indywidualnym podejściem, koncentrując uwagę na mocnych stronach i zasobach Klienta.

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą. Terapia indywidualna, terapia par.

Przyjmuję:
 • Poniedziałek 14:00 - 19:00
 • Środa 14:00 - 19:00

Pozostali członowie zespołu