Pedagog

Hubert Nosek

Ukończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Lublinie na kierunku „Edukacja osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym”oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie na kierunku „resocjalizacja”, ponadto kurs trenerski „Treningu Zastępowania Agresji” w instytucje AMITY w Warszawie. Obecnie student „Diagnozy i terapii pedagogicznej”.

Jestem pedagogiem specjalnym oraz certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji.

Doświadczenie zdobywam/łam pracując w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, domu dziecka, szkołach (podstawowa oraz technikum) i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W pracy wykorzystuję indywidualne podejście do każdego przypadku bazując na doświadczeniu zdobytym w zróżnicowanych społecznie grupach; jestem spokojny, konsekwentny, opanowany, a zarazem otwarty i empatyczny, uważnie słucham. Moje obszary pomocy: trening zastępowania agresji (kontrola złości, kształtowanie umiejętności społecznych, wnioskowanie moralne).

Pracuję z dziećmi od 6 r.ż. oraz dorosłymi.

Moje obszary pracy: terapia TZA, kontroli złości, umiejętności społecznych, kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka; terapia grupowa oraz indywidualna jako wstęp do treningu.


Pozostali członowie zespołu